Назад  |   Начало

60 резултата

Резултат отвън-навътре

Резултат отвън-навътре

Тези системи може остро да съзнават както главата, така и тялото си, но двете да нямат връзка помежду си. Има голяма бездна от празнота по средата, особено...

Резултат отгоре-надолу

Резултат отгоре-надолу

Ако живеете в главата си, занимавайки се с тялото си и с физическия свят само когато сте абсолютно принудени да го направите, тогава вероятно имате чакра-система,...

Идентичности на чакрите

Идентичности на чакрите

Ако нашите права останат ненакърнени или успеем да си ги възстановим, тогава имаме добрия шанс да добием своите седем основни чакра-идентичности, всяка...

Трансцендиране на по-долните его

Трансцендиране на по-долните его

Отварянето на Седмата чакра прилича на събличане на дрехите и усещане на радостта да си гол. Дадената по-долу медитация ни помага да свалим обвивките на...

Освобождаване от привързаности

Освобождаване от привързаности

Много е лесно да се каже, че трябва да практикуваме непривързаността като начин да намалим страданието и да станем внимателни. Но как да правим това, когато...

Вниманието - ключ към съзнателен живот

Вниманието - ключ към съзнателен живот

Вниманието е изключително важен ключ към воденето на съзнателен живот. То е основното качество, което трябва да култивираме в Седмата чакра, защото става...

Медитация за Седма чакра

Медитация за Седма чакра

Медитацията е техника за енергизиране, успокояване и очистване на ума. Нейната цел е да тренира ума да влиза в по-фини състояния на съзнание и да трансцендира...

Прекомерност на Седма чакра

Прекомерност на Седма чакра

Тъй като Седмата чакра често бива считана за „вся и все" на чакра-системата, може да изглежда странно да се говори за нейна прекомерност. Отново трябва...

Недостатъчност на Седма чакра

Недостатъчност на Седма чакра

Ако Седмата чакра е затворена, освобождаващият ток не може да завърши своя път и ние не успяваме да постигнем свобода. Трансформиращите енергии, които...

Резултат отвътре-навън

Резултат отвътре-навън

Системите „отвътре навън" са енергетично центрирани в средните его-центрове и техният растеж идва от разширяването на тази енергия надолу в по-дълбокото...

Чакра тест

Чакра тест

Теста се състои от 56 въпроса, на които можете да отговорите с пет възможности от "никога" до "винаги". Опитайте се да бъдете толкова честни, колкото е...