Назад  |   Начало

60 резултата

Недостатъчност на Седма чакра

Недостатъчност на Седма чакра

Ако Седмата чакра е затворена, освобождаващият ток не може да завърши своя път и ние не успяваме да постигнем свобода. Трансформиращите енергии, които...

Демон на Седма чакра - Привързаност

Демон на Седма чакра - Привързаност

Демон на Седмата чакра е привързаността. Макар че привързаността е необходима, за да се изпълнят задълженията, важни за долните чакри, тя пречи на нашата...

Резултат отдолу-нагоре

Резултат отдолу-нагоре

Тези хора за разлика от горните са енергетично силни долу. Тяхната тенденция е да остават в повтарящите се, познати им модели на долните чакри, докато...

Седма чакра (Сахасрара)

Седма чакра (Сахасрара)

И ето че ние пристигнахме. Седма чакра се нарича още Коронна или Теменна и се намира на върха на главата. Тя започва своето развитие на възраст около 26...

Медитация с цветове

Медитация с цветове

заземителна връзка и за освобождаване от нежеланите енергии. Започнете с изпълнение на обикновено заземяване и центриране на своята енергия. Когато сте...

Оценка на чакрите

Оценка на чакрите

Можем да изследваме себе си като цяло, да видим как взаимодействат различните ни части вътре в нас и с другите. Тази информация ще ни помогне да обединим...

Шеста чакра - Архетипова идентичност

Шеста чакра - Архетипова идентичност

В шестата чакра ние се разширяваме до своята архетипова идентичност, трансформирайки индивидуалното Аз в нещо трансперсонално. Нашата лична история сега...

Пета чакра - Творческа идентичност

Пета чакра - Творческа идентичност

Петата чакра е центърът на нашата творческа идентичност. Тук ние се идентифицираме със своето себеизразяване - какво казваме и създаваме. Първоначално...