Назад  |   Начало  »  Езотерика  »  Чакри  »  Четвърта чакра  »  Четвърта чакра (Анахата)  »  Формиране на Четвърта чакра

Четвърта чакра (Анахата)

Четвърта чакра (Анахата)

Формиране на Четвърта чакра

Възраст
 • 4 до 7 години
Задачи
 • Формиране на социална идентичност и полови роли
 • Развитие на алтруизъм
 • Формиране на отношения с връстници
Потребности и резултати
 • Инициативен или виновен
 • Любов или отхвърляне
 • Социално приемане
 • Себеприемане

Етапът на четвъртата чакра започва, когато детето се придвижи от силната егоцентричност и волевост на третата чакра до една готовност да посреща и сътрудничи с другите. Това обикновено започва между три и четири години след установяването на автономността и основния контрол на импулсите. Може да настъпи внезапно, когато външно „невъзможното" дете спонтанно направи нещо приятно и мило за майка си. Едно дете може също така да се люшне назад към упоритата волевост на три и половина годишните, преди най-сетне, на около четири години, да достигне до по-любящия и хармоничен етап на сърдечната чакра. В несигурността на новото поведение детето често се връща назад към познатите сигурни модели. Развитието не е винаги гладко.

Колкото по-нагоре се изкачваме по чакрите, толкова по-неспецифично става точното определяне на времето на етапите от развитието им. То зависи отчасти от успешното решение на предишните етапи, което варира във всеки отделен случай, и вариантите се разширяват, колкото по-нагоре стигаме. За нещастие много хора изобщо не достигат до етапите на най-горните чакри или стигат до тях много късно в живота. Затова сега ще обсъдим както развитието на детето, така и на възрастния.

В детството развитието на четвъртата чакра бележи формирането на нашата социална идентичност, известна също като персона. Това е аспектът от Аза, който създаваме, за да печелим любов, да печелим социално одобрение и да се справяме с по-големия свят. В четвъртата чакра вече не гледаме света изцяло в понятията на собствените си нужди и така нашите отношения се разширяват от специфичното състояние един-на-един (тоест дете и майка, дете и баща), за да включват по-голямото семейство и социалните структури. Сега детето открива, че е част от отношението на мама и татко един към друг и че има братя и сестри, съученици, съседи и свои приятели.

Словесните послания, които по време на етапа на третата чакра се интернализират, се центрират около действието и поведението. Сега, на етапа на четвъртата чакра, се интернализира самото отношение родител-дете. Не само посланията, които татко непрекъснато ни дава за това, че сме шумни в къщата, но и контекстът на отношението на татко към нас става важен. Ако посланието е било дадено в контекста на страх, наред с интернализираното послание чувстваме страх. Това как се държим и какви ставаме се формира от начина, по който интернализираме своите основни семейни отношения.

Ерик Бърн очертава тези вътрешни отношения в своите теории по транзакционален анализ, който описва как действаме, управлявани от внедрени сценарии на родител, възрастен или дете. Ако се бунтуваме на посланията на татко, ние играем сценария за непослушното дете с критичен родител и аспекти от него стават част от нашия вътрешен диалог. През живота си може да намираме роли, едновременно настойчиво изискващи мястото на шофьора, като понякога ще бъдем водени от бунтовнически пориви, докато в други случаи вътрешната ни критика ще ни въздържа. Повтаряме тези отношения и с другите. Ако един приятел ви критикува, той внезапно може да стане вашият критичен родител. Тогава откривате, че реагирате като непослушно дете, вместо да чуете какво ви се казва.

Децата внедряват отношенията чрез подражание. Едно дете, на което често се карат, може да се кара прекомерно на своята кукла или на най-добрия си приятел. Алекс подражаваше на своята майка, когато ми донесе препечените филийки. Това подражаване се нарича идентификация и формира ядрото на нашата програма за отношенията. Идентификация е това, че детето усвоява вярванията, нагласите, ценностите и поведенията на другите и после внася тези нагласи в своите отношения.

Когато се внедрят половите роли, ние развиваме своята полова идентификация. Наблюдаването как се държат родителите, братята или сестрите ни дава нашите първи модели за това как да бъдем момчета или момичета. Като наблюдаваме, че големите ни сестри играят с кукли или си слагат грим, че братята ни играят с влакчета или гущери, че майка ни се отдава прекалено на нуждите на семейството, и виждаме, че баща ни безпощадно преследва кариерата си, за добро или за зло ние развиваме програми за полово ориентирано поведение.

Тук е точката, в която анимата и анимусът се насочват към разцепване. Момичетата биват учени да потискат своите мъжки поведения, а момчетата своите женски. Това е възрастта, в която на момчетата се казва да не плачат, на момичетата се казва да бъдат мили. Това разцепвано и потискане на мъжкото или женското излиза напред отново в средата на живота, когато нашето едностранно развитие ни довежда до някакъв вид лична криза. Както казахме по-рано, работата върху сърдечната чакра включва реинтеграцията на анимата и анимуса.

Детето внедрява не само отношението, което има с родителите си, но и цялата семейна система. То може да стане най-голямото дете с нови братя и сестри, отстранено от центъра на вниманието, което е имало по-рано. Може да осъзнае, че е най-малкото от много братя и сестри и да научи своята социална идентичност от начина, по който го третират неговите братя и сестри. Или може да е средното дете, което трябва да се състезава за вниманието. Тези динамики заемат задно място в етапа на третата чакра, характеризиращ се с представата „всичко е за мене", но се появяват като част от личността при четвъртата чакра. После разиграваме тази семейна динамика в социалните арени на училището, работата, клубовете и семействата, които формираме като възрастни. Когато подрастващото дете се присъедини към семейната динамика, то поема роли като тези на доброто дете, изкупителната жертва, героя, клоуна или безпомощното дете, за да споменем само някои. Тези роли са като стъпки в един танц, несъзнателни модели, които формират нашите социални идентичности. Онова, което може да започне като съзнателно култивиране на определено поведение („Мама обича да я карам да се смее"), може да се превърне в продължаваща през целия живот роля (да се правиш на клоун).

Развитието на социална идентичност подготвя детето за по-комплексно отнасяне към по-големия свят. Това изисква деликатен баланс между запазването и отказа от автономността, която трябва да се е развила в третата чакра. За детето, чиято автономност е слаба, съществува тенденция Да бъде пометено от другите, да бъде определяно от тях или да живее в страх, че ще загуби себе си. Детето от детската градина може да открадне нечии бисквити просто защото приятелят му е казал да го направи, не разбирайки, че това не е било негов порив, докато не изпадне в затруднение заради това. Тогава то казва: „Били ми каза да го направя!" Детето, чиято воля е била прекомерно задоволявана, може да бъде твърде егоистично и да бъде отхвърляно от другите, например като побойника в училището, който доминира над по- малките деца, или егоцентричния съученик, който винаги краде центъра на вниманието.

Интелектуалното развитие също прави голям скок на този етап. Навлезли сме в предоперационния период на Пиаже, където „интелектуалното развитие се извършва по-скоро на концептуално-символната, отколкото на предишната сензорно-моторна арена."8 Овладяло основните градивни блокове на езика, сега детето се заема със задачата да сглоби множеството „парчета" от своя опит. Детето се интересува не само от отношенията между хората, но и от отношенията между всички компоненти на света около него. То се учи да сглобява суровата информация в по-големи понятия, които диктуват поведението му. Вместо да използва услужливостта си като начин да получи сладкиши, то разбира, че услужливостта е добро понятие. Тогава иска признание за своите намерения като противоположни на неговото дело. Това е етапът на морално развитие на доброто момче/хубавото момиче, описан от Лорънс Колберг. Детето създава себе си, инкорпорирайки нови понятия в растящата си личност.

Рутинностите са набори от отношения. На тази възраст децата често се разстройват, когато рутинностите се нарушат - когато някой седи на тяхното място на масата, когато къпането става преди вечерята вместо след нея или когато е нарушена стабилността в домакинството. Те искат отношенията между нещата да остават стабилни, така че тяхното собствено място да е ясно. Въвеждането на нов родител, други братя и сестри, нови семейства или промени във всекидневната рутинност на училищните или дневните занимания може да бъде особено разрушително на този етап. Сигурността и идентичността произлизат от стабилните отношения. Когато тези отношения приключат или са застрашени, например поради развод, смърт или раздяла, тогава чувството на сигурност и развиващата се социална идентичност могат да бъдат застрашени. Същевременно се повлиява и внедреното отношение с нас самите. Ако загубим единия от родителите си например, не можем да видим как общуват двата пола помежду си и оттук можем да нямаме този баланс в себе си. (При някои бракове обаче това може да е щастие.)

Най-сетне това е възрастта, когато започва развитието на равни отношения. Детето тръгва на училище, избира приятели и изпробва тези поведенчески програми в света извън семейството. Детето научава дали е харесвано или отхвърляно и така неговата социална идентичност се прибавя към его-идентичността му като нова база за самооценката му. Интересно е, че най-честото време на въображаеми другари в игрите възниква на възраст между четири и шест години, сякаш това е практика за реалните отношения.

Тъй като отношенията са формиращата основа за развитието на четвъртата чакра, важно е да зададем някои основни въпроси. Зависят ли отношенията в семейството от агресивната борба за правата на отделната личност? Зависят ли от това да се откаже от себе си, за да избегне наказание или отхвърляне? Включват ли изразяването на емоции и обич, или родителите крият този аспект от своите собствени отношения? Така ли е моделирано общуването, че детето да вижда как се решават проблемите, или правилото е да не се говори за никакви трудности? Доминира ли единият родител над другия, или има чувство на партньорство в сътрудничество? Еднакво ли внимание се отдава на братята и сестрите, или е налице фаворизиране, и ако е така, на какво се базира то? И най-вече: има ли последователност в отношенията? Дали татко не е топъл и даващ в някои дни и жестоко малтретиращ в други? Това са елементите, които учат детето как да се държи в света.

Социализация е добиването от индивида на поведенчески модели, мотивации и ценности, които културата счита за важни. В нашата настояща социална структура този процес изисква да отречем много аспекти от нашите долни чакри. За да бъде правилно социализирано, детето трябва да се научи да контролира или да се издигне над своите спонтанни агресивни пориви, зависимости и страхове. За момчетата това може да включва и емоциите изобщо. Така социалната идентичност често се развива за сметка на предишните идентичности. За детето, чиято социална идентичност е ориентирана към това да се харесва на другите например, цената може да бъде отричането от собствените му нужди. Безпомощното дете, което се крие, стоейки на заден план, отрича своята потребност от внимание. Загубата на контакт с първичната основа създава един вид екзистенциална празнота, която после бива проектирана върху отношенията. Преставаме да търсим другите, за да получим сигурност, емоционална реализация или усилване на егото, защото сме отрекли тези неща в себе си.

Често става така, че развитието на една чакра се извършва за сметка на някоя под нея. Трябва да се откажем малко от стабилността и сигурността на първата чакра, за да се отдадем на промяната във втората чакра. Трябва да обуздаем непрестанната тяга на желанието във втората чакра, за да канализираме енергията си в продуктивна дейност в третата чакра. Трябва да надхвърлим егоистичните си потребности, за да бъдем истински любящи към другите. Макар че винаги е налице определено преразпределяне на енергията по време на промените в развитието, това не означава, че прогресията на чакрите е феномен или-или, базиран на потискане, а тя е затворен цикъл на енергията. Емоциите и чувствата са съсипващи, ако няма достатъчно основа, за да се чувстваме сигурни. На волята не достига енергия, ако го няма желанието. Любовта е безпомощно сливане на проекции, когато е налице твърде малко сила на егото. Само когато сме удовлетворили първоначалните изисквания, можем да ги трансцендираме. Важно е да не забравяме това, когато се изкачваме по чакрите.

Между третата и четвъртата чакра детето може да получи посланието, че автономността и любовта са феномен или-или. Това е отчасти вярно, когато даваната при условия любов се използва от родителите, за да моделират поведението на детето. Джони скоро научава кое поведение се харесва на мама и кои аспекти от него се посрещат с отхвърляне. „Мама не ми обръща внимание, когато плача. Приема ме, когато съм спокоен." Желанието за любов обикновено доминира над потребността от автономност и така създаваме едно фалшиво Аз. Порастваме с вярата, че или можем да бъдем себе си, или можем да бъдем обичани, и мислим, че е невъзможно да имаме и двете неща едновременно. Това е предпоставката за съзависимо, пасивно-агресивно поведение или изолация, макар че в действителност не можем да имаме трайни, достойни отношения, ако не сме верни на себе си.

Подходящото завършване на нашата социална идентичност се изразява в надхвърляне на егото без неподобаваща жертва на автономността. Детето може да се идентифицира с другите като еднакво важно и има способността да сътрудничи със семейството си, приятелите и по-голямата социална среда.

Всеки функциониращ възрастен е постигнал поне определено основно ниво на его-развитие, колкото и слабо да е формирано то. Но има много възрастни, които още не са направили пълен преход до етапа на четвъртата чакра. Липсата на реализация в по-долните чакри не е създала стабилността и изобилието, необходими за отварянето и изпълването на сърдечната чакра. Тези хора остават в нарцистичното задоволство на егото, характерно за третата чакра, дори в своите интимни отношения, и имат затруднения в това да изпитат истинска емпатия и алтруизъм. Кризите, които възникват в средата на живота (обикновено поради болката от неуспешни връзки), често разкриват рани от ранното детство. Тези рани на по-долните чакри могат да бъдат излекувани после, което позволява на сърдечната чакра да се отвори. В тези случаи развитието на четвъртата чакра може да се извърши в средата на живота, когато влизаме в интегративната фаза от процеса на нашата индивидуация като възрастни.

Частите от нас, които биват пренебрегвани или външно отхвърляни, отстъпват в сферата на несъзнаваното. Стават част от сянката, отцепена от персоната. Персоната се състои от аспекти, които ни дават любов, докато сянката се състои от онези аспекти, които 'изглеждат неприемливи. При възрастните ролята на четвъртата чакра е да обедини персоната с отхвърлената сянка, за да се постигне баланс и цялостност.

Развитието на сърдечната чакра при възрастния се изразява в трансцендиране на егото, интеграция на по-горни- те и по-долните чакри, създаване на свещения брак на мъжкото и женското и развитие на социална емпатия и алтруизъм. Това е постигане на вътрешен баланс, при който обединяваме множеството свои подличности, и изразяване на този баланс чрез нашите отношения с другите. Наистина четвъртата чакра е вратата към духовната реализация и себеовладяването. Нейна награда е себеприемането и любовта към себе си.

Рейтинг: 5.0/5 на базата на 1 оценка
прегледи 8705

Препоръчани продукти

Коментари за Четвърта чакра (Анахата)

 1. .

  Явно много балансирана, но би трябвало да се обясни...

 2. 1.

  Който е написал тези неща има много ясно и истинно понятие за битието в неговата цялостност. Поклон!

Подобни статии

Състояния на Първа чакра

Състояния на Първа чакра

Преди да се използват повечето упражнения, е необходимо да се определи прекомерността и недостатъчно...
Състояния на Втора чакра

Състояния на Втора чакра

Тъй като втората чакра се отнася до движението, прекомерността и недостатъчността имат огромно възде...